RSS
 

25-04-2013-Đại Hội Cổ Đông lần 16 – PNJ

25 Apr

Sáng 25-04-2013, Đại Hội Cổ Đông của Công ty Vàng Bạc Đá Quí Phú Nhuận PNJ lần 16 – 2013 được tổ chức tại WHITE PALACE

BAND : GUITAR – 2 VIOLON _ CELLO

Liên hệ : 0909.777730 hoặc 0909.936946 Phúc

 

14-04-2012-Đại Hội Cổ Đông PNJ

17 Apr

14-04-2012-Đại Hội Cổ Đông PNJ, tại Trung Tâm Hôi Nghị WHITE PALACE

PhucEvent : Piano – Violon – Guitar – Saxo

Liên hệ : 0909.777730 Phúc