RSS
 

Nhạc Dân Tộc

Biểu diễn nhạc dân tộc

Việt Nam là nước có một kho tàng âm nhạc cổ truyền hết sức phong phú và đa dạng. Kho tàng nhạc cụ ấy đã được hình thành trong suốt hành trình cuộc sống và được phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.
Để thể hiện nhạc dân tộc có rất nhiều nhạc cụ khác nhau, có loại mang tính đặc trưng bản địa, có những nhạc cụ được du nhập từ các nền văn hóa khác nhau nhưng đã được dân tộc hóa, bản địa hóa cho phù hợp với nhạc ngữ, với thẩm mỹ âm nhạc dân tộc. Kho tàng ấy có tới vài trăm chi loài nhạc cụ khác nhau hiện đang được trưng bày một cách hệ thống và khoa học tại Phòng trưng bày nhạc cụ Việt Nam Viện Âm nhạc.
Dàn nhạc Dây Vàng được sự hợp tác của gần 50 nhạc công giỏi về nhạc cụ dân tộc, có thể biểu diễn các thể loại nhạc dân tộc theo từng âm điệu của từng vùng miền Việt Nam
ĐÀN TRANH
ĐÀN BẦU
ĐÀN TÌ BÀ
ĐÀN NGUYỆT
ĐÀN NHỊ
ĐÀN ĐOẢN
ĐÀN TAM
ĐÀN SẾN
ĐÀN GÁO

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.