RSS
 

Posts Tagged ‘semi-classic’

13-06-2012-Abbott Event tại White Palace

14 Jun

Ngày 13/06/2012 , công ty Abbott đã tổ chức buổi ra mắt giới thiệu các thiết bị chuyên ngành Y Tế , được diễn ra tại Trung Tâm Yến Tiệc và Hội Nghị White Palace

Đơn vị tổ chức : THINK EVENT

Đơn vị Biểu Diễn : PHUCEVENT

Mô hình Hòa Tấu : 01 Grand Piano – 03 VIOLON – 01 Contrebass

My Way – Hòa tấu

El Condo Pasa : Hòa tấu

Liên hệ : 0909.777730 hoặc 0909.936946 Phúc để được giá tốt.